logo
คอร์สเรียน
   

หลักสูตร

วิชาที่สอน ติวเตอร์แต่ละคนรับสอนในวิชาที่ตัวเองถนัด
ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้นๆโดยตรง


อนุบาล:: สอนการบ้าน++สอนทักษะการเขียน++ การอ่าน++ การฝึกออกเสียงที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ


ประถม  ::สอนการบ้าน++ เสริมในส่วนที่น้องๆไม่เข้าใจ++สรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชาเช่น คณิต ไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

++ การเตรียมสอบประจำภาค ++ เตรียมตัวสอบเข้า ม.


มัธยมต้น::เรียนปูพื้นฐานในแต่ระดับชั้น ++ การสรุปเนื้อหาสำคัญในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดติวก่อนสอบคณิต,ไทย,สังคม,

วิทยาศาสตร์ ,อังกฤษ,คอมพิวเตอร์++ ติวสอบเข้า ม.4 เตรียมตัวเพื่อสอบเข้าต่างๆเช่น ร.ร.เตรียมอุดม,มหิดลวิทยานุสรณ์ 


มัธยมปลาย::  รับสอนทุกวิชาของม.4,ม.5,ม.6ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์++เรียนเพื่อเพิ่มเกรด

++ติวสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

++ สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆPAT ++ SMART1 ++ ติวสอบตรง ++ความถนัดวิชาต่างๆ

++ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทุกประเภท CU-TEP TU-GET CU-AAT SAT TOEFL TOEIC 


มหาวิทยาลัย: :รับสอนพิเศษทุกวิชาระดับมหาวิทยาลัยโดยรุ่นพี่ที่เป็นติวเตอร์ชำนาญการสอนวิชานั้นๆมีเท็คนิคต่างๆเพียบ

++สอนเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่าย ++ ติวสอบกลางภาค ติวเพิ่มเกรดปลายภาค ทุกวิชา ทุกคณะ

เช่น แคลคูลัส,สถิติ, เคมี ,  ฟิสิกส์, ชีวะ, วิเคราะห์เชิงปริมาณ QA ,บัญชีการเงิน, เศรษฐศาสตร์, 

 กฎหมาย , Bus stat ,ภาษา C ++ , JAVAฯลฯ จุฬาจีเนียสช่วยท่านได้


ภาษาต่างประเทศ :: อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน

CU-TEP TU-GET TOEFL TOEIC  IELTS และอื่นๆ โทรสอบถามได้ค

 

 

ระดับชั้น

วิชาที่สอน

อนุบาล

สอนทักษะการเขียน  การอ่าน การฝึกออกเสียงที่ถูกต้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ค่าสอน 200/ชม.เรียนครั้งละ2ชม.

หรือ เรียนครั้งละ 1.30 ชม.ค่าสอน300


ประถม

เรียนครั้งละ2ชม.ขึ้นไป

**สอนการบ้าน เสริมในส่วนที่น้องๆไม่เข้าใจ สรุปเนื้อหาสำคัญของแต่ละวิชา 

คณิต ไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

**การเตรียมสอบประจำภาค

** เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 

 ค่าสอน 200/ชม.


ม.ต้น

เรียนครั้งละ2ชม.ขึ้นไป

**เรียนปูพื้นฐานในแต่ระดับชั้น,เตรียมตัวเพื่อสอบเข้า รร. ต่างๆ หรือ การสรุปเนื้อหาสำคัญในโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรดและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น

**คณิต  ไทย สังคม วิทยาศาสตร์  อังกฤษ คอมพิวเตอร์  

ติวสอบเข้า ม.4

โรงเรียนสาธิต เตรียมอุดมศึกษา มหิดล

 ค่าสอน 220/ชม.

 

ม.ปลาย

เรียนครั้งละ2ชม.ขึ้นไป

**เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด

ติวสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

ติวGAT,PAT,O-NET 

**วิชาที่สอน:ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา  ไทย สังคม  คณิต วิทย์กายภาพ อังกฤษ หลักสูตรเตรียมสอบตรง  พื้นฐานทางวิศวกรรม  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม  

ค่าสอน 250/ชม.


มหาวิทยาลัย

เรียนครั้งละ2ชม.ขึ้นไป

**เรียนเพื่อเพิ่มเกรด ติวสอบกลางภาค ปลายภาค 

**วิชาที่สอน:แคลคูลัส สถิติ เคมี   ฟิสิกส์ ชีวะ วิเคราะห์เชิงปริมาณ  บัญชีการเงิน วิชาทางธุรกิจ

ค่าสอน300/ชม.


 

 

 

 

 

 

คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการเรียนให้ได้ผลสูงสุดควรเรียนครั้งละ 2ชัวโมงเป็นอย่างน้อย

เพื่อความต่อเนื่องในเนื้อหาการสอนที่ที่ติวเตอร์ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน

 

จุฬาจีเนียส สอนดี มีคุณภาพ

 

ติดต่อ085-3455109ได้ 24 ชม.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 085 345 5109 ได้ตลอดเวลา
ด้วยความปราถนาดีจากพี่ๆทีมงาน CHULAGENIUS.COM
EMAIL:CHULAGENIUS@GMAIL.COM , INFO@CHULAGENIUS.COM
© 2007 CHULAGENIUS.COM , ALL RIGHTS RESERVED สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537